Home > Média a reklama

Média a reklama

Spolupráce a reklama

V současné době na našem webu nenabízíme reklamní prostory k pronájmu, máte-li zájem o spolupráci, můžete využít náš affiliate program. Chcete-li s námi spolupracovat, napište nám. Možnosti spolupráce

Pro média

Potřebujete pro svůj článek, blog aj. podklady? Fotografie produktů, loga i další potřebné grafické materiály či informace Vám rádi v požadované kvalitě zašleme po předchozí dohodě.

Naše společnost přispívá k ochraně životního prostředí

Jako výrobce elektrozařízení má naše společnost povinnost zajistit sběr a recyklaci na konci jejich životního cyklu. O zpětný odběr našich starých spotřebičů se stará kolektivní systém ASEKOL. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme ušetřili životnímu prostředí. Víme, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí z analýzy společnosti ASEKOL.

“Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů jsme uspořili 1 117,59 MWh elektřiny, 79 397,37 litrů ropy, 4 267,59 m3 vody a 20,74 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 205,54 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 884,86 tun“.”

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Kontakt

marketing@nejlevneji.cz

Loga ke stažení

logo_master_full_blue   logo_master_full_vlack
Stáhnout logo MASTER Stáhnout logo MASTER
   
logo_masterjump_full_black logo_masterjump_full_green
Stáhnout logo MASTERJUMP Stáhnout logo MASTERJUMP